Apa este esenţială pentru supravieţuire. Organismul uman conţine o mare
cantitate de apă, care se află într-o continuă mişcare între compartimentele intraşi
extracelulare, asigurând desfăşurarea proceselor necesare supravieţuirii.
Procentul de apă din organism variază între 50-70%, variind în funcţie de
cantitatea de grăsime acumulată, sex şi vârstă. Adultul slab are 70% apă, iar
persoanele obeze – 40-50%.

De ce ne este necesară apa?
o ca solvent: apa reprezintă solventul lichid pentru toate procesele
chimice care se desfăşoară în organism;
o pentru transport: apa circulă în organism sub formă de sânge, secreţii
şi fluide tisulare, realizând transportul de nutrienţi, produşi de secreţie,
metaboliţi şi alte materiale, în concordanţă cu necesităţile tisulare;
o pentru menţinerea formei şi structurii corporale: apa asigură turgescenţa
ţesuturilor, distensia sau gradul de rigiditate a celulelor, fiind
astfel un determinant al formei corporale;
o pentru menţinerea temperaturii corpului: apa este necesară pentru
menţinerea constantă a temperaturii corporale; pierderea de apă pe
cale cutanată (prin transpiraţii şi perspiraţii insensibile) este ajustată în
funcţie de temperatură;
o ca lubrifiant: apa joacă rol de lubrifiant pentru structurile ce asigură
mobilitatea corpului (de exemplu, fluidele din articulaţii).

Balanţa hidrică
În condiţii normale un adult metabolizează 2,5-3 litri de apă pe zi, reprezentând
echilibrul dintre aportul şi pierderea de apă. Aportul de apă şi pierderea
acesteia sunt reglate prin sete şi prin mecanisme hormonale. Există situaţii când
necesarul de apă este crescut, aşa cum se întâmplă în timpul exerciţiilor fizice intense,
dar şi în anumite perioade din viaţă. Astfel, copiii au un risc crescut de deshidratare
în condiţiile temperaturii crescute a mediului ambiant, deoarece rata metabolică crescută a acestora determină producerea unei cantităţi crescute de
căldură, iar suprafaţa cutanată (de care depinde evaporarea) raportată la masa corporală
este mare. Femeile gravide şi cele care alăptează au un necesar crescut de
apă. Vârstnicii au un risc crescut de deshidratare datorită alterării mecanismului
fiziologic al setei, ceea ce duce la un aport hidric insuficient pentru satisfacerea nevoilor.
Adulţii care muncesc la temperaturi ridicate sau care sunt implicaţi în eforturi
fizice crescute pot pierde prin transpiraţie până la 2 litri de apă pe oră.
De unde provine apa?
Sursele de apă ale organismului sunt:
– apa din lichide: consumul zilnic de apă şi de alte lichide este de
1200-1500 ml;
– apa din alimente: alimentele conţin proporţii variabile de apă; cantitatea
de apă adusă zilnic de acestea este de aproximativ 700-1000 ml;
– apa formată de către organismul însuşi: procesele de oxidare au ca
produs final apa metabolică, a cărei cantitate este de 200-300 ml/zi.

În mod fiziologic apa este eliminată din organism pe patru căi:
– prin rinichi: adultul elimină zilnic în condiţii normale o cantitate de
1000-2000 ml urină;
– prin piele: aproximativ 300 ml de apă se pierd zilnic la nivel cutanat,
prin difuziune; 100 ml se pot pierde suplimentar prin perspiraţie normală;
în condiţii de creştere a temperaturii mediului ambiant sau de
efort fizic crescut se pot pierde încă 250 ml sau mai mult;
– prin plămâni: prin respiraţie se pierd zilnic 350 ml apă; această cantitate
variază în funcţie de condiţiile climaterice, fiind mai redusă la
cald şi umezeală şi mai mare în condiţii de temperaturi scăzute;
– prin intestin: prin materiile fecale se pierd zilnic 150-200 ml apă; pierderi
crescute se produc în condiţii de diaree.

Ce cantitate de apă trebuie să consumăm ?
În general se recomandă un aport de 1 ml apă pentru o kcal pentru adulţi
şi 1,5 ml pentru o kcal pentru copii. Aceasta corespunde la 35 ml/kgcorp
la adulţi, 50-60 ml/kgcorp la copii şi 150 ml/kgcorp la nou-născuţi. Necesarul
este, prin urmare, de 2-2,5 litri/zi la adulţi, în funcţie de mărimea corporală.
La copii necesarul este mare datorită capacităţii reduse a rinichilor de a
limita diureza, procentului crescut de apă din compoziţia corporală şi suprafeţei
corporale mari.
Femeile gravide şi cele care alăptează au un necesar zilnic de apă cu 600-
700 ml mai mare, datorită nevoilor crescute pentru producţia lactată.
Necesarul este crescut şi în cazul celor care execută efort fizic de intensitate
crescută şi în cazul celor bolnavi.

Active Life Care recomanda consumarea a cel putin 8 pahare de apa pe zi!